Look at the pictures and talk about your likes and dislikes.

Popatrz na obrazki i opowiedz o czynnościach, które lubisz i których nie lubisz wykonywać.