Make sentences.

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej.