Listen to the song and mark and correct all the mistakes in the text.

Posłuchaj piosenki i zaznacz i popraw wszystkie błędy w tekście.