Listen and choose the activities children like in the song.

Posłuchaj piosenki i wybierz czynności, które lubią według piosenki dzieci.