The Same Deep Inside

we have our differences, but we are all human

różnimy się, ale wszyscy jesteśmy ludźmi