Put the words into the right categories.

Przeciągnij słowa do odpowiedniej kategorii.