Listen to the song in the app and put the words in the order they appear in the song.

Posłuchaj piosenki w aplikacji i ułóż słowa w kolejności, w jakiej pojawiają się w piosence.