Listen and choose the correct picture.

Posłuchaj i wybierz odpowiedni obrazek.