Look at the pictures and fly into the matching cloud.

Popatrz na obrazki i wleć w pasującą chmurkę.