Listen and choose the pictures you hear in the song.

Posłuchaj piosenki i wybierz obrazki, które słyszysz w piosence.