Listen to the song and choose the picture of the country where the carnival takes place.

Posłuchaj piosenki i wybierz obrazek kraju, w którym odbywa się karnawał.