Unjumble to make sentences. Which fact surprises you most?

Ułóż zdania. Które z nich jest najbardziej zaskakujące?