Match the words to the pictures.

Połącz słowa z obrazkami