Spin the wheel and answer the questions.

Zakręć kołem i odpowiedz na pytania.