Spin the wheel and name the pictures.

Zakręć kołem i nazwij obrazki.