Match the pictures with the right words.

Połącz obrazki z odpowiednimi słowami.