Match the places with their locations.

Połącz miejsca z ich lokalizacjami.