Put the letters in the correct order.

Ułóż litery w poprawnej kolejności, aby utworzyły wyrazy.