Listen to the song and put the places you hear in the correct order.

Posłuchaj piosenki i ułóż pojawiające się w niej miejsca w odpowiedniej kolejności.