Flip the tile for your partner. Listen to your partner for one minute, then sum up what you've just heard. Take turns.

Wybierz pytanie dla swojego partnera. Wysłuchaj co powie na dany temat w czasie minuty, a następnie podsumuj to co usłyszałeś. Pracujcie na zmianę.