Listen to the song, mark and correct all the mistakes in the text.

Posłuchaj piosenki, zaznacz i popraw wszystkie błędy w tekście.