Listen to the song and select the words that are in the song.

Posłuchaj piosenki i zaznacz słowa, które w niej występują.