Tell your friend what you need to be happy and why.

Opowiedz czego potrzebujesz, aby czuć się szczęścliwym i dlaczego.