Say as many words which may "hashtag" the photos as you can.

Wymień jak najwięcej słów - hashtagów, które opisują zdjęcia.