Match the pictures with the words.

Połącz słowa z obrazkami.