Match the recordings with the definitions.

Połącz nagrania z definicjami.