Listen to the song and tick the pictures you hear.

Posłuchaj piosenki i zaznacz obrazki, które słyszysz.