Listen to the song and put the text in the correct order.

Posłuchaj piosenki i ułóż zdania w poprawnej kolejności.