Spin the wheel and say if the animals live or don't live on this continent.

Zakręć kołem i powiedz czy dane zwierzęta mieszkają czy nie mieszkają na konkretnym kontynencie.