Describe the animal with your partner.

Opisz zwierzątko z kolegą lub koleżanką.