Match the animals and the continents.

Połącz zwierzęta i kontynenty, na których mieszkają.