Listen to the song and put the continents in the correct order.

Posłuchaj piosenki i ułóż obrazki kontynentów w poprawnej kolejności.