Listen to the song and match the names of the animals with the correct continents.

Posłuchaj piosenki i połącz nazwy zwierząt z odpowiednimi obrazkami kontynentów, na których występują.