Spin the wheel and say Kocham cię in different languages..

Zakręć kołem i nazwij obrazki.