Listen to the recording and choose the correct picture.

Posłuchaj nagrania i wybierze poprawny obrazek.