Look at the flag and choose the correct expression to say "I love you".

Popatrz na flagę i wybierz odpowiednie określenie, żeby powiedzieć "Kocham cię".