Match the pictures and the expressions.

Połącz obrazki i wyrażenia w pary.