Look at the pictures and say what the differences are.

Popatrz na obrazki i powiedz czym się różnią.