Open the box and say what is in the picture.

Otwórz okienko i powiedz co jest na obrazku.