Spin the wheel and name the pictures. If they match say BINGO!

Zakręć kołem i nazwij obrazki. Jeśli trafisz na identyczne obrazki powiedz BINGO!