Listen to the song and put the pictures in the correct order.

Posłuchaj piosenki i ułóż obrazki w poprawnej kolejności.