Listen to the song and match the words.

Posłuchaj piosenki i połącz ze sobą odpowiednie słowa.