Look at the picture. What's the difference?

Popatrz na obrazki. Jakie widzisz różnice? Powiedz po angielsku.