Listen to the audio and choose the correct picture.

Posłuchaj nagrań i wybierz poprawny obrazek.