Listen to the story and put the pictures in the correct order.

Posłuchaj historyjki i ułóż obrazki w poprawnej kolejności.